Första året

Tyngdpunkten ligger det första året på konstnärlig övning , materialkunskap och färglära. I teckningen arbetar vi med ljus, skugga och perspektiv, och i modelleringen övas grundläggande former.


Vidare går vi igenom männsikans anatomi och fysiologi, och grunderna i den antroposofiska människobilden. Ett självständigt årsarbete genomförs med fokus på iakttagelse och redovisas skriftligt och konstnärligt efter årets slut.

MÅLNING

Inom målningskursen arbetar vi med olika material och målningstekniker. Främst använder vi oss av akvarell med vått-i-vått-teknik eller skiktmålning. Vi övar på att betrakta och kommunicera den egna konstnärliga processen och introducerar fyrfaldig bildbetraktelse.

 • Goethes färglära, Steiners färglära, människans färgupplevelse.
 • Gestaltande av olika kvaliteter utifrån teman:
  naturstudier, de fyra elementen, de fyra temperamenten och de sju klassiska planeterna.

 • Konsthistorisk orientering, från grottmålningar till 1900-talet

 • Waldorfskolans kursplan i målning/teckning

  Sommarvecka: målning med växtfärgspigment

TECKNING

I teckning övas iakttagelseförmåga genom olika övningar. Vi börjar i svartvitt med blyerts och kol, och lägger sedan till färg med torrpastell. Vi provar olika tekniker och teckningsarter. Vi övar fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse samt reflekerar över den egna upplevesen av det konstnärliga övandet.

 • Grundläggande perspektivteckning.

 • Teckning med blyerts och kol.

 • Ljus- och skuggövningar med olika tredimensionella kroppar såsom klot och kub.

 • Att gestalta mötet mellan ljus och mörker.

  Iakttagelseövningar, att teckna av efter förlaga, t.ex. olika föremål eller stilleben.

 • Teckningsövningar utan förlaga.

 • Waldorfskolans kursplan i målning/teckning.

 • Gestaltning av kvaliteter i naturen med inspiration från de fyra elementen.

 • De sju teckningsarterna.

MODELLERING

I modelleringen arbetar vi under år ett med att plastiskt gestalta de grundläggande formerna och utforskar uttrycket hos olika formkvaliteter. Vi reflekterar över de genomförda övningarna och det egna och andras plastiska arbete.

 • Kant och yta, det konkava och det konvexa, övergång mellan olika ytor samt sadelform.

 • Elementkvaliteternas plastiska form.

 • Temperamentskvaliteternas rytm, rörelse och andning i relief.

 • Sommarvecka: Det mänskliga skelettet och kvaliteterna stöd, skydd och rörelse.

MEDICIN

I denna del tar vi upp grundläggande anatomi och fysiologi, den antroposofiska människobilden och grundläggande människokunskap.

 • Orientering i människans huvudorgan: hjärta, lungor, lever och njurar.

 • De stora organsystemen: nervsystem och sinnesorgan, ämnesomsättningssystem, hjärta och blodomlopp.

 • De polära tillstånden ”inflammation” och ”skleros”.

 • Den tredelade och fyrdelade människobilden som grund för förståelse av sjukdom och hälsa.

 • Sinneslära, både traditionell och antroposofisk.

 • Rytmernas betydelse för sjukdom och hälsa.

 • Grupparbete med redovisning muntligt.

ANTROPOSOFI

Antroposofistudiet bedrivs i seminarieform där originaltexter av Rudolf Steiner diskuteras. Under år ett arbetar vi företrädesvis med Teosofi (Steiner 1987). Syftet med studiet är att belysa, diskutera och pröva grundtankar inom antroposofi. 

Huvudteman under första året:

 • Den antroposofiska människobilden, den tredelade och den fyrdelade människan.

 • Människans utveckling ur antroposofiskt perspektiv.

EURYTMI

Eurytmin utförs i grupp, följer den konstnärliga och teoretiska undervisningen och bidrar till en djupare förståelse av kursinnehållet.

 • Färgernas stämning och rörelsedynamik.

 • Ljus och mörker.

 • De fyra elementens och de fyra temperamentens kvaliteter.

 • Stavövningar för koncentration och koordination.

 • Den antroposofiska människobilden och de fyra väsensleden.

 • Formgestaltning i rummet utifrån språkljud och rytmer i dikt och prosa.