Till intresserade deltagare

Hösten 2023

Kurs med valda teman


Under hösten 2023 ger vi en kurs med valda teman ur vår utbildning, bestående av sex helger.

Första helgen är planerad till 18-20 augusti. Undervisningen kommer att ske på svenska.

Mer information och anmälningsformulär kan du ladda ner från knappen nedan.Ny omgång av den 4-åriga utbildningen till diplomerad konstterapeut startar höstterminen 2023

Utbildningen börjar 23 oktober och kommer att ske i veckomoduler. I denna omgång kommer undervisningen att ske på engelska och tyska. Mer praktisk information om antagningsvillkor, tider och ansökan finner du nedan.

Antagningsvillkor

Tider

Ansökan

  • Minimiålder 24 år
  • Avslutade eftergymnasiala studier/yrkesutbildning
  • Erfarenhet av arbete med människor
  • Kännedom om alternativt intresse för antroposofi
  • Intresse för eget konstnärligt skapande

Utbildningen löper varannan helg under terminstid, fredag kl 13.00 till söndag kl 13.15.


Dessutom ingår totalt fyra intensivveckor i juni och augusti under de två första studieåren. 

Din ansökan ska innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett
  • personligt brev med levnadsbeskrivning och din motivering för att läsa utbildningen
  • presentation av eget konstnärligt arbete (bildmapp)

När vi fått in dina ansökningshandlingar kallar vi dig till ett personligt samtal före antagning.

UTBILDNINGSPLATS 

Saltå By, 135 91 Järna

Hitta till oss.


KONTAKTPERSON

Mikaela Stenius, Solberga 24, 153 91 Järna

Telefon: 070-32 58 990 
E-post: mikaela.stenius@me.com

Utbildningen anordnas av: Föreningen för Antroposofisk Konstterapiutbildning som ingår i Steinerhögskolan.

KOSTNAD OCH FINANSIERING

Anmälningsavgift: 2.000 kronor

Terminskostnad: 12.000 kronor (med reservation för justeringar betingade av prisökningar och deltagarantal).

OBS! Kostnad för eventuell avslutningsresa tillkommer.

Finansiering: utbildningen är inte studiemedels-berättigad via CSN. 

EKONOMISK FÖRVALTNING

Antroposofisk konstterapiutbildning

c/o Marcus Stenius, Solberga 24, 153 91 Järna

Telefon: 0739-846 920

E-post: marcus.stenius@me.com

Organisationsnummer: 802406–2104 
Postgironummer: 1573593–9. F–skattesedel finns.

Bankgironummer: 841-9996