Första året

IMG_4417

TYNGDPUNKT

Tyngdpunkten ligger det första året på konstnärlig övning inom målning, teckning, modellering och eurytmi, studium i medicinsk baskunskap och grundstudium av antroposofi.

År ett bekantar sig studenten med grunderna i teckning, målning och modellering, med materialkunskap, studier i färglära, och med grundläggande konsthistoria från grottmålning fram till 1900-talet. I målningen studeras de olika färgerna, i teckningen arbetar vi med ljus, skugga och perspektiv, och i modelleringen övas grundläggande former. Vidare går vi igenom grundläggande anatomi och fysiologi, och den antroposofiska människobilden. Den antroposofiska grunden för konstnärlig terapi introduceras, liksom grunden till fyrfaldig bildbetraktelse. Det konstnärliga arbetet kompletteras med eurytmi och antroposofistudium. Under hela året arbetar studenten självständigt med ett årsarbete, som redovisas under hösten år två.

MÅLNING

Inom målningskursen arbetar vi med olika material och målningstekniker. Främst använder vi oss av akvarell med vått-i-vått-teknik eller skiktmålning. Vi går igenom olika ansatser till färglära och undersöker i olika övningar vår egen färgupplevelse. Vidare arbetar vi med att gestalta olika kvaliteter utifrån flera olika teman, t.ex. de fyra elementen, de fyra temperamenten och de sju klassiska planeterna. En sommarvecka ägnas åt målning med växtpigment.

 • Goethes färglära, Steiners färglära, människans färgupplevelse
 • Akvarellmålning – vått i vått, skiktmålning
 • Målning med växtfärgspigment
 • Övningar på temat färg och färgupplevelse utifrån naturstudier, element- och temperamentskvaliteter
 • Övning i att betrakta och kommunicera den egna konstnärliga processen
 • Relevanta delar av waldorfskolans kursplan i målning/teckning
 • Introduktion till fyrfaldig bildbetraktelse
 • Konsthistorisk orientering, från grottmålningar till 1900-talet

TECKNING

I teckningen introduceras grunderna i perspektiv och vi övar att arbeta med ljus och skugga. Vi övar iakttagelse genom att teckna av efter förlaga, och vi arbetar utan förlaga, t.ex. med spelet mellan ljus och mörker. Med olika tekniker undersöker vi och gestaltar kvaliteter i naturen. Vi börjar i svartvitt med blyerts och kol, och lägger sedan till färg med torrpastell. Under första året går vi också igenom kvaliteterna hos de olika teckningsarterna som används inom antroposofisk konstterapi. Inom ramen för teckningen övas också fenomenologisk iakttagelse och fyrfaldig bildbetraktelse, liksom att reflektera över den sin egen upplevelse av det konstnärliga övandet.

 • Grunderna i perspektivteckning
 • Teckningsövningar med blyerts och kol
 • Ljus- och skuggövningar med olika tredimensionella kroppar såsom klot och kub
 • Övningar att gestalta mötet mellan ljus och mörker
 • Iakttagelseövningar, att teckna av t.ex. olika föremål eller ett stilleben
 • Relevanta delar av waldorfskolans kursplan i målning/teckning
 • Gestaltning av kvaliteter i naturen med inspiration från de fyra elementen
 • De sju teckningsarterna

 

IMG_5488

MODELLERING

I modelleringen arbetar vi under år ett med att plastiskt gestalta de grundläggande formerna. Vi arbetar med kant och yta, och med konvex, konkav och sadelform. Vidare övar vi att gestalta elementkvaliteternas plastiska form och reflektera över detta arbete. Under en sommarvecka arbetar vi med former i det mänskliga skelettet, och det plastiska uttrycket hos kvaliteterna stöd, skydd och rörelse.

 • Kant och yta, den konkava och den konvexa ytan, och övergång mellan olika ytor
 • Temperamentskvaliteternas rytm, rörelse och andning i relief
 • Det mänskliga skelettet och kvaliteterna stöd, skydd och rörelse
 • Reflektion över de genomförda övningarna och det egna och andras plastiska arbete

MEDICIN

I denna del tar vi upp grundläggande anatomi och fysiologi, inklusive en orientering i människans huvudorgan (hjärta, lunga, lever och njurar), de stora organsystemen (nervsystem och sinnesorgan, ämnesomsättningssystem, hjärta och blodomlopp) ur antroposofiskt perpsektiv. Den antroposofiska människobilden introduceras, den antroposofiska synen på människans sinnen, liksom förståelsen av de polära tillstånden ”inflammation” och ”skleros”. Året avslutas med ett grupparbete som redovisas muntligt. Huvudteman från första studieåret:

 • Grundläggande anatomi och fysiologi
 • Grundläggande människokunskap
 • Den tredelade och fyrdelade människobilden som grund för förståelse av sjukdom och hälsa
 • Sinneslära, både traditionell och antroposofisk
 • Rytmernas betydelse för sjukdom och hälsa

ANTROPOSOFI

Antroposofistudiet bedrivs i seminarieform där originaltexter av Rudolf Steiner diskuteras. Under år ett arbetar man företrädesvis med Teosofi (Steiner 1987). Syftet med studiet är att belysa, diskutera och pröva grundtankar inom antroposofi. Huvudteman under första året:

 • Den antroposofiska människobilden, den tredelade och den fyrdelade människan
 • Människans utveckling ur antroposofiskt perspektiv

EURYTMI
Eurytmi ledsagar både det konstnärliga övandet och de medicinska inslagen under hela utbildningen och bidrar till en djupare förståelse av kursinnehållet. Eurytmin utförs i grupp, och utgör på så sätt även ett socialt övande. Under det första året övas eurytmi utifrån bland annat följande teman:

 • Färgernas stämning och rörelsedynamik
 • Ljus och mörker
 • De fyra elementens och de fyra temperamentens kvaliteter
 • Stavövningar för koncentration och koordination
 • Den antroposofiska människobilden och de fyra väsensleden
 • Formgestaltning i rummet utifrån språkljud och rytmer i dikt och prosa

IMG_5932  IMG_4417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *