Vad är konstterapi

Att arbeta med konstterapi innebär att man tar färger, former och konsten till hjälp för att aktivera de självläkande krafter som finns inom varje människa.

Vi är ju inga kroppsliga maskiner utab vårt psyke och vår själ samverkar med kroppen på ett sofistikerat sätt. Allt detta sker i syfte att skapa en balanserad helhet. Om denna balans rubbas uppstår sjukdom i våra liv. En sådan obalans kan exempelvis börja i vårt inre som en själslig ensidighet i form av t ex ständig oro. Detta kan i sin tur på sikt påverka vår andning, vårt blodomlopp och körtelsystem och så småningom resultera i en rent fysisk sjukdom relaterad till den enskilda kroppskonstitutionen.

Ser man å den mänskliga konstitutionen på detta sätt innebär det också att man måste rikta sig till hela människan när man söker ett tillfrisknande. Det räcker inte med att bara ge mediciner för den fysiska åkomman. Bakgrundsorsaken, som kan ligga på ett själsligt plan, måste också få en chans till harmonisering. Här kommer konstterapin in i bilden som en kraftfull möjlighet.

 

I konstterapi arbetar vi med olika konstnärliga tekniker inom bildskapande och modellering. I färgernas och formernas värld kan både tanke, känsla och vilja harmoniseras vilket i sin tur verkar stärkande på människans jag. Färgernas och formernas kraft har en helande verkan in i själslivet, liksom själva sinnesvarseblivandet i den konstnärliga processen. I förlängningen kan dessa processer verka ändå in i den fysiska. Här finns många fantasifulla möjligheter för den som söker läkning att med konstterapeutens stöd arbeta sig bort från sina sjukdomsframkallande tendenser. Genom att i det konstnärliga skapandet ta aktiv del i sitt eget tillfrisknande mobiliserar människan sin egen självläkande förmåga.

Den antroposofiska konstterapiutbildningen anordnas av Föreningen för konstterapiutbildning, en ideell förening, knuten till Rudolf Steiner högskolan. Utbildningen är godkänd och medlem i “Den Europeiska Akademin för Konstterapi” som står i samarbete med den Medicinska Sektionen i Sverige samt Goetheanum, Dornach, Schweiz.
.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *