Om utbildningen

 

ANTROPOSOFISK KONSTTERAPI

Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna startade 1998. Den kom till efter mångårigt önskemål om en utbildning i antroposofisk konstterapi i Sverige. Tidigare hade intresserade studenter varit tvungna att söka sig utomlands för att utbilda sig. Utbildningen i Järna kom till stånd genom ett samarbete med den då existerande konstterapiutbildningen i Blaubeuren i Tyskland. Den ideella Föreningen för Antroposofisk Konstterapiutbildning grundades i maj 1998 i Järna, och den första studentgruppen började i augusti 1998.

Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna har idag sina lokaler på Saltå. Utbildningen är upplagd med undervisning fredag eftermiddag – söndag förmiddag varannan helg under terminstid, och två veckor varje sommar.

Vår målsättning är att erbjuda en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering, med huvudvikt på målning. Medicinsk baskunskap och sjukdomslära ingår liksom studier i antroposofi och den antroposofiska människobilden. I utbildningen integreras det terapeutiska övandet med det konstnärliga i ämnena. Efter utbildningen skall man kunna arbeta inom alla områden som kan erbjuda antroposofisk konstterapi, liksom inom egen praktik

Utbildningen syftar till att studenten skall tillägna sig konstnärliga färdigheter, en medicinsk grund, och ett terapeutiskt sinnelag för att sedan kunna arbeta självständigt med konstterapi.

Antroposofisk Konstterapiutbildning bedrivs av den ideella föreningen för antroposofisk konstterapi som är knuten till Rudolf Steinerhögskolan. Utbildningen är ackrediterad medlem i den Europeiska akademin för antroposofisk konstterapi (EA) http://www.icaat-medsektion.net/europaeische-akademie, som är en internationell samarbetsorganisation för antroposofiska konstterapiutbildningar, och som syftar till utbyte mellan utbildningarna. EA står även för kvalitetssäkring av utbildningarna genom regelbunden utvärdering (ackreditering). Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna reackrediterades av EA 2016.
Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna är vidare knuten till Antroposofiska sällskapets  medicinska sektioner i Sverige och i Schweiz. Student med diplom från Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna kan, om så önskas, rekvirera ett internationellt certifikat från medicinska sektionen vid Goetheanum i Dornach, Schweiz https://www.medsektion-goetheanum.org.
Som antroposofisk konstterapeut kan du ansluta dig till vår yrkesförening Föreningen för antroposofisk konsterapi (FAKT) http://konstterapi.se. Yrkesföreningen bevakar konstterapeuters intressen och anordnar fortbildningar och andra aktiviteter. Som aktiv konstterapeut kan du via FAKT ansöka om att certifieras för AnthroMed, ett internationellt kvalitetssäkringssystem för bl. a. antroposofisk konstterapi.
Utbildningsansvariga är Mikaela Stenius, Sofia Capkova och Annika Asmussen. Vi har fast anknutna lärare i eurytmi och antroposofi, liksom en läkare knuten till utbildningen. Övriga lärare utgörs av konstterapeuter, läkare och svenska och internationella gästlärare.

 

IMG_5471 IMG_7282 IMG_5898

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *