Till intresserade deltagare

Konstterapiutbildningen börjar med en [highlight]ny kurs till höstterminen 2014[/highlight], den 5e september. Utbildningen fortlöper under sex terminer och avslutas i Juni 2017. Studietakten motsvarar halvfart .ca 3 mån. praktik  i utbildningen.  Utbildningen  förutsätter konstnärliga grundfärdigheter, erfarenhet av arbete med människor. Utbildningen är studiemedelsberättigad och ingår i Rudolf Steiner Högskolan (utbildningen ger ej högskolepoäng).

Utbildningsplats: Kulturcentrum Järna, föredetta Rudolfs Steiner Seminariet


UPPGIFTER OM UTBILDNINGEN

Höstterminen: 2017- 09 01 – 2017-12.10.

Vårterminen: 2018- 01 09 –2018- 06.18

Varje sommar ingår det c.a tre intensiv veckor.

Kursledare:
[highlight]Mikaela Stenius[/highlight], Solberga 24, 153 91 Järna Tel: 070 32 58 990, E-post mikaela.stenius@me.com
[highlight]Annika Asmussen[/highlight]

Utbildningen anordnas av: Föreningen för Antroposofisk Konstterapiutbildning (en ideell förening) ingår i Rudolf Steiner Högskolan. Utbildningen äger rum på Saltå i Järna.

Terminskostnad: 12.000 kronor

Ekonomisk förvaltning: c/o Marcus Stenius, Solberga 24, 153 91 Järna

Tel: 0739 846 920 E-post marcus.stenius@me.com

 

Organisationsnummer: 802406 – 2104   registrerat i vecka. 32/ 1998.

Postgironummer : 1573593 – 9.   F – skattesedel finns.

Kontaktperson till utbildningen : Mikaela Stenius

 

ANTAGNINGSVILLKOR

  • Minimiålder 24 år
  • Yrkesutbildning eller högskolestudier
  • Erfrarenhet av arbete med människor
  • Kännedom om antroposofi
  • Skriftlig levnadsbeskrivning med motivering för utbildningen
  • Personligt samtal
  • Presentation av eget konstnärligt arbete (bildmapp)

 

AKTUELLA VECKOSLUT

HT-2014,fredag, lördag, söndag veckorna 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

VT-2015  fredag, lördag, söndag, veckorna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18,  22

Sommarveckor i juni och augusti.

Kursdagarna startar: Fredag 13:00 – 19:30, Lördag  9:00 – 18:00 och

söndag 09.00 – 14.30.

Man får räkna med att avsätta tid för hemuppgifter minst 7 timmar per vecka.

Varje läsår avslutas med ett enskilt arbete.

Kostnad: Ca 12.000 kr per termin. Beroende på deltagarantal

 

 

KORT OM KURSPLANEN

Eurytmi, Antroposofi, Människokunskap & Sjukdomslära är genomgående teman varje helg.

Veckoslut Årskurs I:

Goethes färglära, Rudolf Steiners färglära, Biografiarbete och planeter med målning, Modellering, Skiktmålning, Temperamenten och elementen med terapiövningar, Teckning, Goetheanum stora kupolen, världsutveckling med målning, Formteckning, Konsthistoria, Årshögtider temadagar till Mikaeli, jul och påsk, Waldorfplanen,

Intensivveckor i Modellering och Växtfärgmålning

VECKOSLUT ÅRSKURS 2

De fyra huvudorganen, Modellering, Terapeutiska övningar till sjukdomsbilderna, Skiktmålning – bildgestaltning, Läkepedagogik; målning till sjukdomsbilderna, Rudolf Steiners skisser och måleriska impuls, Formteckning som Terapi II, Schaffrur teckning, Konsthistoria II, Terapimålning efter Dr. Hauschka, växten under årstiderna,m.m Upplösningsserien, Barn med svårigheter i skolan.

Intensivveckor: Modellering & Växtfärgsmålning

VECKOSLUT ÅRSKURS 3

Sagor, Geriatri, Socialterapi Terapeutisk målning enligt Hauschka, och Collot m.m Skiktmålning Modellering, Formteckning, Målning till sjukdomsbilder, organen, Dokumentation, Terapeutens skolningsväg, Redovisning av årsarbeten

Följande personer kommer att undervisa löpande: Ia Gordon: eurytmi, Christhild Ritter, Adja Asmussen, Marcus Stenius: antroposofi, Medicin, olika Läkare från bl. annat Vidarkliniken. Teckning, Modellering, Målning görs av konstterapevterna, Annika Asmussen, Mikaela Stenius: Cecilia Letmark, Britt Dahlbom Cullberg m.fl..

Dessutom kommer gästande kurshållare från Tyskland och England

EGEN TERAPI

Under utbildningstiden skall också en egenterapi göras, i tex. Biografiarbete eller konstterapi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *