Om

Antroposofisk konstterapiutbildning grundades 1998, och har sedan dess utbildat antroposofiska konstterapeuter. Som antroposofisk konstterapeut arbetar man med att leda människor i olika situationer genom en konstnärlig process. I antroposofisk medicin utgör de konstnärliga terapierna en omistlig del, och där samarbetar konstterapeuten med ett antroposofiskt sjukvårdsteam. Konstterapi kan dock även utövas utanför sjukvården, t.ex. som verktyg för personlig utveckling. I grunden handlar det alltid om att med konsten som medel väcka upp de skapande krafterna inom en människa, och att hon genom skapande når balans.
Utbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av tre år kurser på halvtid. Under denna tid går du också i egen terapi om minst 30 timmar. Den andra delen utförs av praktik om minst 10 veckor på heltid och diplomarbete, som också motsvarar 10 veckors heltidsarbete.
Antroposofisk konstterapiutbildning i Järna är ackrediterad medlem av den Europeiska akademin för antroposofisk konstterapi (EA) <http://www.icaat-medsektion.net/europaeische-akademie/>.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *