Ny utbildningsstart hösten 2017


En ny utbildningsomgång kommer att starta hösten 2017. Anmälningar före 15 april.

Utbildningen fortlöper under sex terminer och avslutas i Juni 2020. Studietakten motsvarar halvfart. Efter avslutat kurspaket görs praktik och diplomarbete. Utbildningen ger ej högskolepoäng. Vid avslutad utbildning utfärdas ett diplom. Student med diplom i antroposofisk konstterapi från Konstterpiutbildningen i Järna kan rekvirera ett internationellt certifikat från Medicinska sektionen vid Goetheanum i Dornach, Schweiz.

Utbildningsplats: Saltå, Järna 
ANSÖKAN

Utbildningen är öppen för dig som:

  • Är minst 24 år
  • Har avslutad yrkesutbildning eller högskoleexamen
  • Har erfarenhet av arbete med människor
  • Har kännedom om antroposofi alternativt är intresserad av att fördjupa dig i antroposofiska tankegångar

Du ansöker till utbildningen med följande handlingar:

  • Intyg/liknande som styrker din behörighet enligt ovan
  • Skriftlig levnadsbeskrivning med motivering till varför du vill gå utbildningen
  • Presentation av eget konstnärligt arbete (bildmapp)

Skicka din ansökan till Mikaela Stenius <mikaela.stenius@me.com> senast 15 april 2017.
Innan du antas kommer du att kallas till ett personligt samtal med utbildningsansvarig.
Efter det att du antagits betalar du 2000:- i anmälningsavgift. Denna summa dras sedan från den första terminsavgivten.
Du är välkommen att kontakta utbildningen via http://konstterapiutbildning.se/kontakt/ eller direkt till utbildningens kontaktpersoner.
UPPGIFTER OM UTBILDNINGEN

Höstterminen: 2017-09-01 – 2017-12-10.

Vårterminen: 2018-01-09 –2018-06-18

Varje sommar ingår två intensivveckor.

Kursledare:
Mikaela Stenius, Annika Asmussen, Sofia Gustafson Capkova

Utbildningen anordnas av: Föreningen för Antroposofisk Konstterapiutbildning (en ideell förening) som är knuten till Rudolf Steinerhögskolan. Utbildningen äger rum på Saltå i Järna.

Terminskostnad: 12.000 kronor vid en gruppstorlek om ca 18 deltagare. Om deltagarantalet sjunker kan terminskostnaden komma att justeras.

Ekonomisk förvaltning: c/o Marcus Stenius, Solberga 24, 153 91 Järna

Tel: 0739 846 920 E-post marcus.stenius@me.com

Organisationsnummer: 802406-2104 registrerat i vecka 32/1998. F-skattesedel finns.

Bankgironummer: 841-9996

Kontaktpersoner till utbildningen: 

Mikaela Stenius. Solberga 24, 153 91 Järna. Tel: 070 32 58 990. E-post mikaela.stenius@me.com

Sofia Gustafson Capkova. Tel: 072 5444441. E-post: sofia.g.capkova@gmail.com
FINANSIERING

Antroposofisk konstterapeututbildning är inte studiemedelsberättigad via CSN. För dig som behöver studiemedel rekommenderar vi att gå med i JAK-banken och ta ett De-blancolån på 100.000 kr (vilket är räntefritt och ska återbetalas under 5 år).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *