Introduktionskurs, baskurs i konstterapi HT2020

Kursen löper under 5 tillfällen 2020-21

 Vi startar ett tvåveckors kursblock med deltagande på den internationella konstterapikonferensen onsdagen den 5/8 – 9/8 2020 

Konferensens tema: KRIS OCH FÖRVANDLING konstterapins möjligheter att hjälpa i en tid av Digital problematik och själslig nöd. därefter följer grundkursen 10/8 – 18/8 med konstterapins grunder. 

Kursen fortsätter sedan under läsåret med fyra helgträffar och med möjlighet till hemuppgifter och övningar mellan kurstillfällena.

 

Datum för helgträffarna:

Ht 2020

v. 39, 25-27 september

v. 47, 20-22 november

VT: 2021

v.7,   14-16 februari

v.15, 16-18 april

Kursprogram:

Introducerande kursblock: Terapeutisk Målning, teckning och Modellering 

10-11/8

Inledning: Vad är konstterapi?

Införing i Terapeutisk målning med olika målningsövningar

Annika Asmussen

12-13/8

Teckningsövningar

Sofia Capkova

14-15/8

Modellering

Maarit Hallström

16-18/8

Terapeutisk målning, polariteter och sjukdomsbilder

Fullständigt program för helgträffarna meddelas senare.

Pris för hela kursen inklusive konferensen: 12000 kr.

Ett nytt första år startar om det finns tillräckligt många sökande och kommer i så fall att inkludera grundkursen.

Intresseanmälningar och för mer information mikaela.stenius@me.com

Tel. 070 3258990

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *