August 24, 2019
RSS
NYHET! Möjlighet att delta i enstaka kurshelger

Antroposofisk konstterapiutbildning erbjuder med början hösten 2017 möjlighet att delta i enstaka kurshelger. Du kan delta under en eller flera helger till en kostnad om 1800:- per helg. All undervisning äger rum i lokaler på Saltå by, strax utanför Järna. Kontakta Mikaela Stenius och anmäl dig senast två veckor före den helg du vill delta … Read more

INBJUDAN TILL EN INFORMATIONSDAG OM KONST TERAPI OCH KONSTTERAPI UTBILDNINGEN I JÄRNA DEN ANTROPOSOFISKA KONSTTERAPIUTBILDNINGEN KOMMER ATT ANORDNA TVÅ LÖRDAGAR  under kommande läsår DEN 26 November 2016 samt den 18 februari 2017 PROGRAM  lördag den 26/11 10 00 Vad är konstterapi 11 00 prova på målningsövningar, färgens verkan  Mikaela Stenius 12 30 Lunch 13 30  … Read more

I juni 2017 reser grupp F, den sjätte utbildningsgruppen på en avslutningsresa till Goetheanum i Dornach i Schweiz samt till Milano och Florens. Det är en studieresa med målet att se på konst ur ett terapeutiskt perspektiv. Vi kommer att uppleva Goetheanum som ett allknonstverk samt antroposofiskt centrum, vi kommer även besöka Isenheimer Altaret som tidigare … Read more

Internationell konstterapikonferans 2015

Vi planerar en ny internationell konstterapikonferans i Järna 7 – 11 augusti 2015.