Introduktionskurs, baskurs i konstterapi HT2020

Kursen löper under 5 tillfällen 2020-21

 Vi startar ett tvåveckors kursblock med deltagande på den internationella konstterapikonferensen onsdagen den 5/8 – 9/8 2020 

Konferensens tema: KRIS OCH FÖRVANDLING konstterapins möjligheter att hjälpa i en tid av Digital problematik och själslig nöd. därefter följer grundkursen 10/8 – 18/8 med konstterapins grunder. 

Kursen fortsätter sedan under läsåret med fyra helgträffar och med möjlighet till hemuppgifter och övningar mellan kurstillfällena.

 

Datum för helgträffarna:

Ht 2020

v. 39, 25-27 september

v. 47, 20-22 november

VT: 2021

v.7,   14-16 februari

v.15, 16-18 april

Kursprogram:

Introducerande kursblock: Terapeutisk Målning, teckning och Modellering 

10-11/8

Inledning: Vad är konstterapi?

Införing i Terapeutisk målning med olika målningsövningar

Annika Asmussen

12-13/8

Teckningsövningar

Sofia Capkova

14-15/8

Modellering

Maarit Hallström

16-18/8

Terapeutisk målning, polariteter och sjukdomsbilder

Fullständigt program för helgträffarna meddelas senare.

Pris för hela kursen inklusive konferensen: 12000 kr.

Ett nytt första år startar om det finns tillräckligt många sökande och kommer i så fall att inkludera grundkursen.

Intresseanmälningar och för mer information mikaela.stenius@me.com

Tel. 070 3258990

NYHET! Möjlighet att delta i enstaka kurshelger

Antroposofisk konstterapiutbildning erbjuder med början hösten 2017 möjlighet att delta i enstaka kurshelger. Du kan delta under en eller flera helger till en kostnad om 1800:- per helg. All undervisning äger rum i lokaler på Saltå by, strax utanför Järna. Kontakta Mikaela Stenius och anmäl dig senast två veckor före den helg du vill delta i.

Du kan tillgodoräkna dig helgerna om du senare vill gå hela utbildningen.

Vårterminen 2018 erbjuds följande teman:

26-28 Januari, Terapeutisk Målning

Sista anmälningsdag: fredag 12 Januari

Lärare: Annika Asmussen.

9-11 februari, Temperamenten

Sista anmälningsdag: fredag 2 februari

Lärare: Mikaela Stenius

Vi arbetar med att förstå människans 4 Temperament med terapeutiska målningsövningar.

23-25 februari, Planeterna

Sista anmälningsdag fredag 6 oktober

Lärare: Annika Asmussen

Planetrnas verkan på människan med målningsövningar

3-5 november, Teckning

Sista anmälningsdag: fredag 20 oktober

Lärare: Sofia G. Capkova

Introduktion till teckning inom ramen för antroposofisk konstterapi. Elementa i teckning och introduktion till perspektivteckning. Arbete med ljus och skugga. Övningar till temat

9-11 mars, Waldorfkursplanen i målning

Sista anmälningsdag: fredag 2 mars

Lärare: Mikaela Stenius

Vi  går igenom målningsundervisningen i waldorfskolan klass 1-8

23-25 mars, Teckning

Sista anmälningsdag: fredag 16 mars

Lärare: Sofia Capkova

Ljus skugga.

20-22 april, Biografimålning

Sista anmälningsdag: fredag 11 maj

Lärare: Cecilia Letmark

4-5 maj, Modellering

Sista anmälningsdag: fredag 27 april

Lärare: Peter Bläsi

Elementen

18-20 maj, Terapeutisk målning efter Margarete Hauschka

Sista anmälningsdag: fredag 11 maj

Lärare:

Annika Asmussen och Maarit Hallström

metarmorfosövningar, träd i årstider,växtmetarmorfos

Generellt schema för enstaka kurshelger: Kaffe 14 30

 

Hör av dig med frågor eller anmälan om du är intresserad.

Mikaela Stenius

e-post: mikaela.stenius@me.com

mobil: 070 325 89 90

Varmt välkommen!

Antroposofisk konstterapiutbilding är ackrediterad av EA och erkänd av den medicinska sektionen av den fria högskolan i Dornach Schweiz

Inbjudan till konstterapidag

INBJUDAN TILL EN INFORMATIONSDAG OM KONST TERAPI OCH

KONSTTERAPI UTBILDNINGEN I JÄRNA

DEN ANTROPOSOFISKA KONSTTERAPIUTBILDNINGEN KOMMER ATT ANORDNA TVÅ LÖRDAGAR  under kommande läsår

DEN 26 November 2016 samt den 18 februari 2017

PROGRAM  lördag den 26/11

10 00 Vad är konstterapi

11 00 prova på målningsövningar, färgens verkan  Mikaela Stenius

12 30 Lunch

13 30  Prova på modellering: formens verkan, konkav-konvex Annika Asmussen

14 30 kaffe

15 00 prova på teckning: Ljus och mörker  Sofia Capkova

Avslutande Samtal

17 00 Beräknad sluttid

IMG_7739

PROGRAM Lördag den 18/2 2017

10 00 Hur används konstterapi

Målningsövning: Ljus-mörker i färg och sjukdom! Målning Mikaela Stenius

12 30 Lunchpaus

13 30 Modelleringsövning: formförvandlingar Annika Asmussen

15 00 Kaffe

15 30 Hur används teckning i konstterapin, Dynamiska Teckningsövningar Sofia Capkova

avslutande samtal

17 00 Slut

medverkande : Annika Asmussen, Sofia Capkova Gustafsson, Mikaela Stenius

Kostnader för kursdagen:  500 kr. (Lunch ingår ej!)   Inbetalas till Antroposofisk konstterapiutbildning plusgiro 157 35 93-9

Anmälningar senast 3 veckor innan kursdagen görs till mikaela.stenius@me.com

Tel. 070 3258990

Avslutningsresa

I juni 2017 reser grupp F, den sjätte utbildningsgruppen på en avslutningsresa till Goetheanum i Dornach i Schweiz samt till Milano och Florens. Det är en studieresa med målet att se på konst ur ett terapeutiskt perspektiv. Vi kommer att uppleva Goetheanum som ett allknonstverk samt antroposofiskt centrum, vi kommer även besöka Isenheimer Altaret som tidigare använts i läkande syfte. Sedan går färden över alperna till Milano och höjdpunkten Leonardo Da Vinci nattvarden. Resan avslutas i Florens.